mokymo sistema

mokymo sistema
mokymo sistema statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pažiūrų į mokinį, mokymo turinį, metodus, organizavimą, mokyklos ir mokytojo vaidmenį visuma, lemianti tam tikrą mokymo teoriją, pvz.: koncentrinė mokymo sistema (J. A. Komenskis), pragmatinė mokymo sistema (Dž. Diujis), individualaus mokymo sistema (H. Parkherst) ir kt. atitikmenys: angl. teaching plan vok. Lehrsystem rus. система обучения ryšiai: dar žiūrėkklasės ir pamokos mokymo sistema

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • modulinė profesinio mokymo sistema — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Mokymo sistema, kurioje profesinio mokymo turinys sudaromas ir mokymo procesas organizuojamas tokiu būdu, kad kvalifikacijas būtų galima įgyti dalimis. Modulinėje profesinio mokymo sistemoje… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • klasės ir pamokos mokymo sistema — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Istoriškai susiformavusi mokymo tvarka, kai per pamoką frontaliai mokoma pastovi ir amžiumi bei išsilavinimu panaši mokinių grupė. Ši mokymo sistema pradėjo formuotis XVII a. Jos teorijos pagrindėjas – čekų… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Belio ir Lankasterio mokymo sistema — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savitarpio pradinio mokymo organizavimas. Jį pirmasis įvedė anglas A. Belis (1775–1832) Indijoje Madraso mieste, o XVIII a. pabaigoje Dž. Lankasteris (1778–1838) tokio mokymo mokyklą įsteigė Anglijoje. A.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • kursinė mokymo sistema — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Formaliojo ir neformaliojo, bendrojo ar profesinio mokymo sistema, kurios struktūrą sudaro kursai, apimantys tam tikrus privalomus ir fakultatyvius mokymo dalykus, kuriuos studentai ar moksleiviai turi… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • dvilypė mokymo sistema — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Organizacinė mokymo tvarka, kurioje formalusis mokymas siejamas su darbo patirtimi, amatas – su teorija ir žiniomis. atitikmenys: angl. dual training system vok. duales Lehrsystem rus. дуальная система… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • mokymo metodai — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Veiksmų, būdų visuma mokymo tikslui pasiekti. Skiriami žinių perteikimo, įtvirtinimo ir tikrinimo (teikiamieji), atgaminamieji (reproduktyvieji), mokėjimų ir įgūdžių formavimo (operaciniai), mąstančios ir… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • sistema — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pedagoginė tikslų, turinio, priemonių, metodų ir formų visuma, kaip spręsti problemą ar atlikti darbą, atsižvelgiant į pedagogų ir ugdytinių savybes ir situaciją. Kiekvienas objektas yra sistema, pvz.,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Manheimo mokyklinė sistema — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pradinio diferencijuoto mokymo sistema, įvesta Vokietijos mieste Manheime. Jos autorius – Jozefas Antonas Zikingeris (1858–1930). Būdamas Manheimo pradinių mokyklų inspektoriumi, XX a. pradžioje įsteigė… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pedagogikos mokslų sistema — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus ugdymo procesus įvairiais aspektais tyrinėjančių mokslų visuma. Ją sudaro pedagogikos mokslo disciplinos, kilusios diferencijuojantis pedagogikos teorijai. Jos diferenciaciją skatina vis didesnė… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacijos sistema — statusas Aprobuotas sritis profesinis ugdymas apibrėžtis Informacijos sistema, kurioje kaupiami duomenys apie žemdirbių kvalifikacijos įgijimą, tobulinimą ir jų konsultavimą. santrumpa( os) ŽMIKIS šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”